четвъртък, 22 юли 2010 г.

Какво виждаш?

През 1875 година Вилхелм Вунд започва работа в катедрата по философия на Лайпцигския университет. От 1879 година, заедно със студентите си, провежда експерименти. Това е официалната дата за възникването на психологията като експериментална наука.
Негов студент е Хюго Мюнстерберг, който работи по представената по-долу илюзия.

Какво виждаш? Всъщност, хоризонталните линии са абсолютно успоредни!

Няма коментари:

Публикуване на коментар