неделя, 25 юли 2010 г.

Какво виждаш?-2


Какво виждаш? Всъщност, това са концентрични окръжности, а не спирала.
Тази илюзия е спиралата на Фрейзър. Нарисуваните концентрични окръжности са образувани от сегменти оформени под наклон към центъра на окръжността. Зрителното възприятие на спиралата на Фрейзър не отговаря на реалността. Обекта, който възприемаме не е този, който е нарисуван на фигурата. Авторът показва разликата между физическия и възприемания свят, които в случая не съвпадат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар