четвъртък, 31 март 2011 г.

Диригентите


Итай Талгам е известен диригент, който разказва за стиловете на дирижиране в своята презентация за инициативата TED. Интересното е, че дирижирането, като контрол върху членовете на оркестъра, е съотносимо към управлението и в други сфери на човешкия живот.

Работил съм в организации, в които натиска и напрежението витаят във въздуха ежедневно. Перфекционизма и страха на мениджъра се пренасят върху подчинените му. Бил съм и на места, където на служителите се дава възможност да имат собствено отношение към проблемите.

Типа организация и отношенията в нея зависят от средата и от задачите, които трябва да изпълнява, но и нашата степен на зрелост ни води до едно или друго управление.


Пезентацията на Итай Талгам за TED. Има субтитри на български език.

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар